Σετ μανικιούρ με γυάλινη λίμα νυχιών

Πολυτελή δερμάτινα σετ μανικιούρ από το Σόλινγκεν


Manicure set with glass nail file and tweezers

Σχέδιο: Black
Κωδικός: MS-2C1
Περιγραφή: Manicure set with glass nail file and tweezers
Μέγεθος:
Manicure set with glass nail file and tweezers

Σχέδιο: Purple
Κωδικός: MS-2C2
Περιγραφή: Manicure set with glass nail file and tweezers
Μέγεθος:
Manicure set with glass nail file and tweezers

Σχέδιο: Pink
Κωδικός: MS-2C3
Περιγραφή: Manicure set with glass nail file and tweezers
Μέγεθος:
Manicure set with glass nail file and tweezers

Σχέδιο: Green
Κωδικός: MS-2C4
Περιγραφή: Manicure set with glass nail file and tweezers
Μέγεθος:
Manicure set with glass nail file and tweezers

Σχέδιο: Turquoise
Κωδικός: MS-2C5
Περιγραφή: Manicure set with glass nail file and tweezers
Μέγεθος:
Manicure set with glass nail file and tweezers

Σχέδιο: Yellow
Κωδικός: MS-2C6
Περιγραφή: Manicure set with glass nail file and tweezers
Μέγεθος:
Manicure set with glass nail file and tweezers

Σχέδιο: Orange
Κωδικός: MS-2C7
Περιγραφή: Manicure set with glass nail file and tweezers
Μέγεθος:
Manicure set with glass nail file and tweezers, decorated with Swarovski crystals

Σχέδιο: Black
Κωδικός: MS-2ORC1
Περιγραφή: Manicure set with glass nail file and tweezers, decorated with Swarovski crystals
Μέγεθος:
Manicure set with glass nail file and tweezers, decorated with Swarovski crystals

Σχέδιο: Purple
Κωδικός: MS-2ORC2
Περιγραφή: Manicure set with glass nail file and tweezers, decorated with Swarovski crystals
Μέγεθος:
Manicure set with glass nail file and tweezers, decorated with Swarovski crystals

Σχέδιο: Pink
Κωδικός: MS-2ORC3
Περιγραφή: Manicure set with glass nail file and tweezers, decorated with Swarovski crystals
Μέγεθος:
Manicure set with glass nail file and tweezers, decorated with Swarovski crystals

Σχέδιο: Green
Κωδικός: MS-2ORC4
Περιγραφή: Manicure set with glass nail file and tweezers, decorated with Swarovski crystals
Μέγεθος:
Manicure set with glass nail file and tweezers, decorated with Swarovski crystals

Σχέδιο: Turquoise
Κωδικός: MS-2ORC5
Περιγραφή: Manicure set with glass nail file and tweezers, decorated with Swarovski crystals
Μέγεθος:
Manicure set with glass nail file and tweezers, decorated with Swarovski crystals

Σχέδιο: Yellow
Κωδικός: MS-2ORC6
Περιγραφή: Manicure set with glass nail file and tweezers, decorated with Swarovski crystals
Μέγεθος:
Manicure set with glass nail file and tweezers, decorated with Swarovski crystals

Σχέδιο: Orange
Κωδικός: MS-2ORC7
Περιγραφή: Manicure set with glass nail file and tweezers, decorated with Swarovski crystals
Μέγεθος:
3 piece manicure set with glass nail file, tweezers and cuticle pusher

Σχέδιο: Yellow
Κωδικός: MS-5C1
Περιγραφή: 3 piece manicure set with glass nail file, tweezers and cuticle pusher
Μέγεθος:
3 piece manicure set with glass nail file, tweezers and cuticle pusher

Σχέδιο: Yellow Bubbles
Κωδικός: MS-5BC
Περιγραφή: 3 piece manicure set with glass nail file, tweezers and cuticle pusher
Μέγεθος:
3 piece manicure set with glass nail file, tweezers and cuticle pusher

Σχέδιο: Yellow Comet
Κωδικός: MS-5COC
Περιγραφή: 3 piece manicure set with glass nail file, tweezers and cuticle pusher
Μέγεθος:
3 piece manicure set with glass nail file, tweezers and cuticle pusher

Σχέδιο: Black
Κωδικός: MS-6C1
Περιγραφή: 3 piece manicure set with glass nail file, tweezers and cuticle pusher
Μέγεθος:
3 piece manicure set with glass nail file, tweezers and cuticle pusher

Σχέδιο: Black Waterfall
Κωδικός: MS-6WB
Περιγραφή: 3 piece manicure set with glass nail file, tweezers and cuticle pusher
Μέγεθος:
3 piece manicure set with glass nail file, tweezers and cuticle pusher

Σχέδιο: Black Bubbles
Κωδικός: MS-6BB
Περιγραφή: 3 piece manicure set with glass nail file, tweezers and cuticle pusher
Μέγεθος:
3 piece manicure set with glass nail file, tweezers and cuticle pusher

Σχέδιο: Transparent
Κωδικός: MS-7T1
Περιγραφή: 3 piece manicure set with glass nail file, tweezers and cuticle pusher
Μέγεθος:
3 piece manicure set with glass nail file, tweezers and cuticle pusher

Σχέδιο: Bubbles
Κωδικός: MS-7B
Περιγραφή: 3 piece manicure set with glass nail file, tweezers and cuticle pusher
Μέγεθος:
3 piece manicure set with glass nail file, tweezers and cuticle pusher

Σχέδιο: Comet
Κωδικός: MS-7CO
Περιγραφή: 3 piece manicure set with glass nail file, tweezers and cuticle pusher
Μέγεθος:
3 piece manicure set with glass nail file, tweezers and cuticle pusher

Σχέδιο: White Waterfall
Κωδικός: MS-7WW
Περιγραφή: 3 piece manicure set with glass nail file, tweezers and cuticle pusher
Μέγεθος:
3 piece manicure set with glass nail file, tweezers and cuticle pusher

Σχέδιο: Black
Κωδικός: MS-8C1
Περιγραφή: 3 piece manicure set with glass nail file, tweezers and cuticle pusher
Μέγεθος:
3 piece manicure set with glass nail file, tweezers and cuticle pusher

Σχέδιο: Black Bubbles
Κωδικός: MS-8BB
Περιγραφή: 3 piece manicure set with glass nail file, tweezers and cuticle pusher
Μέγεθος:
3 piece manicure set with glass nail file, tweezers and cuticle pusher

Σχέδιο: Black and White Bubbles
Κωδικός: MS-8BC
Περιγραφή: 3 piece manicure set with glass nail file, tweezers and cuticle pusher
Μέγεθος:
3 piece manicure set with glass nail file, tweezers and cuticle pusher

Σχέδιο: Black Comet
Κωδικός: MS-8COC
Περιγραφή: 3 piece manicure set with glass nail file, tweezers and cuticle pusher
Μέγεθος:
3 piece manicure set with glass nail file, tweezers and cuticle pusher

Σχέδιο: Black Orient
Κωδικός: MS-8ORC
Περιγραφή: 3 piece manicure set with glass nail file, tweezers and cuticle pusher
Μέγεθος:
3 piece manicure set with glass nail file, tweezers and cuticle pusher

Σχέδιο: Black Waterfall
Κωδικός: MS-8WB
Περιγραφή: 3 piece manicure set with glass nail file, tweezers and cuticle pusher
Μέγεθος:
3 piece manicure set with glass nail file, tweezers and cuticle pusher

Σχέδιο: Red
Κωδικός: MS-9C1
Περιγραφή: 3 piece manicure set with glass nail file, tweezers and cuticle pusher
Μέγεθος:
3 piece manicure set with glass nail file, tweezers and cuticle pusher

Σχέδιο: Orient
Κωδικός: MS-9OR
Περιγραφή: 3 piece manicure set with glass nail file, tweezers and cuticle pusher
Μέγεθος:
3 piece manicure set with glass nail file, tweezers and cuticle pusher

Σχέδιο: Red Orient
Κωδικός: MS-9ORC
Περιγραφή: 3 piece manicure set with glass nail file, tweezers and cuticle pusher
Μέγεθος:
3 piece manicure set with glass nail file, tweezers and cuticle pusher

Σχέδιο: Waterfall
Κωδικός: MS-9W
Περιγραφή: 3 piece manicure set with glass nail file, tweezers and cuticle pusher
Μέγεθος:
3 piece manicure set with glass nail file, tweezers and cuticle pusher

Σχέδιο: Red Waterfall
Κωδικός: MS-9WC
Περιγραφή: 3 piece manicure set with glass nail file, tweezers and cuticle pusher
Μέγεθος:
3 piece manicure set with glass nail file, tweezers and cuticle pusher

Σχέδιο: Red
Κωδικός: MS-10C1
Περιγραφή: 3 piece manicure set with glass nail file, tweezers and cuticle pusher
Μέγεθος:
3 piece manicure set with glass nail file, tweezers and cuticle pusher

Σχέδιο: Orient
Κωδικός: MS-10OR
Περιγραφή: 3 piece manicure set with glass nail file, tweezers and cuticle pusher
Μέγεθος:
3 piece manicure set with glass nail file, tweezers and cuticle pusher

Σχέδιο: Red Orient
Κωδικός: MS-10ORC
Περιγραφή: 3 piece manicure set with glass nail file, tweezers and cuticle pusher
Μέγεθος:
3 piece manicure set with glass nail file, tweezers and cuticle pusher

Σχέδιο: Waterfall
Κωδικός: MS-10W
Περιγραφή: 3 piece manicure set with glass nail file, tweezers and cuticle pusher
Μέγεθος:
3 piece manicure set with glass nail file, tweezers and cuticle pusher

Σχέδιο: Red Waterfall
Κωδικός: MS-10WC
Περιγραφή: 3 piece manicure set with glass nail file, tweezers and cuticle pusher
Μέγεθος:
Manicure set with glass nail file

Σχέδιο: Black
Κωδικός: MS-2C
Περιγραφή: Manicure set with glass nail file
Μέγεθος:
Manicure set with glass nail file

Σχέδιο: Black
Κωδικός: MS-2SW1
Περιγραφή: Manicure set with glass nail file
Μέγεθος:
Manicure set with glass nail file

Σχέδιο: Black
Κωδικός: MS-2SW2
Περιγραφή: Manicure set with glass nail file
Μέγεθος:
Manicure set with glass nail file

Σχέδιο: Blue
Κωδικός: MS-1BSW
Περιγραφή: Manicure set with glass nail file
Μέγεθος:
Manicure set with glass nail file

Σχέδιο: Red
Κωδικός: MS-1RC
Περιγραφή: Manicure set with glass nail file
Μέγεθος:
Manicure set with glass nail file

Σχέδιο: Red
Κωδικός: MS-1RSW
Περιγραφή: Manicure set with glass nail file
Μέγεθος: