Κρεμαστά Περιδέραια με κρύσταλλα Swarovski

Επεξεργασμένα στο χέρι κρεμαστά περιδέραια με κρύσταλλα Swarovski


Pendant, Swarovski crystal

Σχέδιο: Rose
Κωδικός: PMB1.1
Περιγραφή: Pendant, Swarovski crystal
Μέγεθος:
Pendant, Swarovski crystal

Σχέδιο: Rose
Κωδικός: PMB1.1
Περιγραφή: Pendant, Swarovski crystal
Μέγεθος:
Pendant, Swarovski crystal

Σχέδιο: Aquamarine
Κωδικός: PMB1.2
Περιγραφή: Pendant, Swarovski crystal
Μέγεθος:
Pendant, Swarovski crystal

Σχέδιο: Aquamarine
Κωδικός: PMB1.2
Περιγραφή: Pendant, Swarovski crystal
Μέγεθος:
Pendant, Swarovski crystal

Σχέδιο: Light Amethyst
Κωδικός: PMB1.3
Περιγραφή: Pendant, Swarovski crystal
Μέγεθος:
Pendant, Swarovski crystal

Σχέδιο: Light Amethyst
Κωδικός: PMB1.3
Περιγραφή: Pendant, Swarovski crystal
Μέγεθος:
Pendant, Swarovski crystal

Σχέδιο: Crystal
Κωδικός: PMB1.4
Περιγραφή: Pendant, Swarovski crystal
Μέγεθος:
Pendant, Swarovski crystal

Σχέδιο: Crystal
Κωδικός: PMB1.4
Περιγραφή: Pendant, Swarovski crystal
Μέγεθος:
Pendant, Swarovski crystal

Σχέδιο: Light Siam
Κωδικός: PMB1.5
Περιγραφή: Pendant, Swarovski crystal
Μέγεθος:
Pendant, Swarovski crystal

Σχέδιο: Light Siam
Κωδικός: PMB1.5
Περιγραφή: Pendant, Swarovski crystal
Μέγεθος:
Pendant, Swarovski crystal

Σχέδιο: Crystal AB
Κωδικός: PMB1.6
Περιγραφή: Pendant, Swarovski crystal
Μέγεθος:
Pendant, Swarovski crystal

Σχέδιο: Crystal AB
Κωδικός: PMB1.6
Περιγραφή: Pendant, Swarovski crystal
Μέγεθος:
Pendant necklace with Swarovski crystal mesh ball

Σχέδιο: Aquamarine
Κωδικός: PMB112.1
Περιγραφή: Pendant necklace with Swarovski crystal mesh ball
Μέγεθος: Balls are 12mm and 15mm
Pendant necklace with Swarovski crystal mesh ball

Σχέδιο: Crystal Silver Shade
Κωδικός: PMB112.2
Περιγραφή: Pendant necklace with Swarovski crystal mesh ball
Μέγεθος: Balls are 12mm and 15mm
Pendant necklace with Swarovski crystal mesh ball

Σχέδιο: Vintage Rose
Κωδικός: PMB112.3
Περιγραφή: Pendant necklace with Swarovski crystal mesh ball
Μέγεθος: Balls are 12mm and 15mm
Pendant necklace with Swarovski crystal mesh ball

Σχέδιο: Crystal Aurora Boreale
Κωδικός: PMB112.4
Περιγραφή: Pendant necklace with Swarovski crystal mesh ball
Μέγεθος: Balls are 12mm and 15mm
Pendant necklace with Swarovski crystal mesh ball

Σχέδιο: Tanzanite
Κωδικός: PMB112.5
Περιγραφή: Pendant necklace with Swarovski crystal mesh ball
Μέγεθος: Balls are 12mm and 15mm
Pendant necklace with Swarovski crystal mesh ball

Σχέδιο: Jet
Κωδικός: PMB112.6
Περιγραφή: Pendant necklace with Swarovski crystal mesh ball
Μέγεθος: Balls are 12mm and 15mm
Pendant necklace with Swarovski crystal mesh ball

Σχέδιο: Crystal Golden Shadow
Κωδικός: PMB112.7
Περιγραφή: Pendant necklace with Swarovski crystal mesh ball
Μέγεθος: Balls are 12mm and 15mm
Pendant necklace with Swarovski crystal mesh ball

Σχέδιο: Crystal Silver Night
Κωδικός: PMB112.8
Περιγραφή: Pendant necklace with Swarovski crystal mesh ball
Μέγεθος: Balls are 12mm and 15mm
Pendant necklace with Swarovski crystal mesh ball

Σχέδιο: Jet Hematite
Κωδικός: PMB112.9
Περιγραφή: Pendant necklace with Swarovski crystal mesh ball
Μέγεθος: Balls are 12mm and 15mm
Pendant necklace with Swarovski crystal mesh ball

Σχέδιο: Crystal
Κωδικός: PMB112.10
Περιγραφή: Pendant necklace with Swarovski crystal mesh ball
Μέγεθος: Balls are 12mm and 15mm
Pendant necklace with Swarovski crystal mesh ball

Σχέδιο: Crystal Red Magma
Κωδικός: PMB112.11
Περιγραφή: Pendant necklace with Swarovski crystal mesh ball
Μέγεθος: Balls are 12mm and 15mm
Wooden pendants hand decorated with Swarovski crystals

Σχέδιο: Various designs
Κωδικός: PEN-1
Περιγραφή: Wooden pendants hand decorated with Swarovski crystals
Μέγεθος:
Wooden pendants hand decorated with Swarovski crystals

Σχέδιο: Various designs
Κωδικός: PEN-2
Περιγραφή: Wooden pendants hand decorated with Swarovski crystals
Μέγεθος:
Wooden pendants hand decorated with Swarovski crystals

Σχέδιο: Various designs
Κωδικός: PEN-3
Περιγραφή: Wooden pendants hand decorated with Swarovski crystals
Μέγεθος:
Wooden pendants hand decorated with Swarovski crystals

Σχέδιο: Various designs
Κωδικός: PEN-4
Περιγραφή: Wooden pendants hand decorated with Swarovski crystals
Μέγεθος:
Wooden pendants hand decorated with Swarovski crystals

Σχέδιο: Various designs
Κωδικός: PEN-5
Περιγραφή: Wooden pendants hand decorated with Swarovski crystals
Μέγεθος:
Pendant from Swarovski crystal

Σχέδιο: Various designs
Κωδικός: PSW
Περιγραφή: Pendant from Swarovski crystal
Μέγεθος:
Pendant from Swarovski crystal

Σχέδιο: Various designs
Κωδικός: PSW
Περιγραφή: Pendant from Swarovski crystal
Μέγεθος:
Pendant from Swarovski crystal

Σχέδιο: Various designs
Κωδικός: PSW
Περιγραφή: Pendant from Swarovski crystal
Μέγεθος:
Pendant from Swarovski crystal

Σχέδιο: Various designs
Κωδικός: PSW
Περιγραφή: Pendant from Swarovski crystal
Μέγεθος:
Pendant from Swarovski crystal

Σχέδιο: Various designs
Κωδικός: PSW
Περιγραφή: Pendant from Swarovski crystal
Μέγεθος:
Pendant from Swarovski crystal

Σχέδιο: Various designs
Κωδικός: PSW
Περιγραφή: Pendant from Swarovski crystal
Μέγεθος:
Pendant from Swarovski crystal

Σχέδιο: Various designs
Κωδικός: PSW
Περιγραφή: Pendant from Swarovski crystal
Μέγεθος:
Pendant from Swarovski crystal

Σχέδιο: Various designs
Κωδικός: PSW
Περιγραφή: Pendant from Swarovski crystal
Μέγεθος:
Pendant from Swarovski crystal

Σχέδιο: Various designs
Κωδικός: PSW
Περιγραφή: Pendant from Swarovski crystal
Μέγεθος: