Καρφίτσες με κρύσταλλα Swarovski

Επεξεργασμένες στο χέρι ξύλινες καρφίτσες με κρύσταλλα Swarovski


Wooden brooch hand decorated with Swarovski crystals

Σχέδιο: Colors
Κωδικός: BRO-1
Περιγραφή: Wooden brooch hand decorated with Swarovski crystals
Μέγεθος:
Wooden brooch hand decorated with Swarovski crystals

Σχέδιο: Colors
Κωδικός: BRO-2
Περιγραφή: Wooden brooch hand decorated with Swarovski crystals
Μέγεθος:
Wooden brooch hand decorated with Swarovski crystals

Σχέδιο: Colors
Κωδικός: BRO-3
Περιγραφή: Wooden brooch hand decorated with Swarovski crystals
Μέγεθος:
Wooden brooch hand decorated with Swarovski crystals

Σχέδιο: Colors
Κωδικός: BRO-4
Περιγραφή: Wooden brooch hand decorated with Swarovski crystals
Μέγεθος:
Wooden brooch hand decorated with Swarovski crystals

Σχέδιο: Colors
Κωδικός: BRO-5
Περιγραφή: Wooden brooch hand decorated with Swarovski crystals
Μέγεθος:
Wooden brooch hand decorated with Swarovski crystals

Σχέδιο: Colors
Κωδικός: BRO-6
Περιγραφή: Wooden brooch hand decorated with Swarovski crystals
Μέγεθος:
Wooden brooch hand decorated with Swarovski crystals

Σχέδιο: Colors
Κωδικός: BRO-7
Περιγραφή: Wooden brooch hand decorated with Swarovski crystals
Μέγεθος: