Σετ γυάλινων λίμες νυχιών

Σετ δύο ή τριών γυάλινων λιμών νυχιών


A set of three glass nail files with Swarovski crystals

Σχέδιο: Waterfall Black
Κωδικός: WB-7
Περιγραφή: A set of three glass nail files with Swarovski crystals
Μέγεθος: Large, middle and small glass nail files
A set of three glass nail files with Swarovski crystals

Σχέδιο: Waterfall Color
Κωδικός: WC-5
Περιγραφή: A set of three glass nail files with Swarovski crystals
Μέγεθος: Large, middle and small glass nail files
A set of three glass nail files with Swarovski crystals

Σχέδιο: Waterfall Color
Κωδικός: WC-2
Περιγραφή: A set of three glass nail files with Swarovski crystals
Μέγεθος: Large, middle and small glass nail files
A set of three glass nail files with Swarovski crystals

Σχέδιο: Waterfall Color
Κωδικός: WC-6
Περιγραφή: A set of three glass nail files with Swarovski crystals
Μέγεθος: Large, middle and small glass nail files
A set of two glass nail files with Swarovski crystals

Σχέδιο: Waterfall Color
Κωδικός: WC-1
Περιγραφή: A set of two glass nail files with Swarovski crystals
Μέγεθος: Middle and small glass nail files
A set of two glass nail files with Swarovski crystals

Σχέδιο: Waterfall Clear
Κωδικός: W-4
Περιγραφή: A set of two glass nail files with Swarovski crystals
Μέγεθος: Middle and small glass nail files