Γυάλινες λίμες νυχιών με κρύσταλλα Swarovski

Πολυτελείς γυάλινες λίμες νυχιών


Clear glass nail files with Swarovski crystals

Σχέδιο: Waterfall
Κωδικός: W-M
Περιγραφή: Clear glass nail files with Swarovski crystals
Μέγεθος: 135mm long, 2mm thickness
Clear glass nail files with Swarovski crystals

Σχέδιο: Waterfall
Κωδικός: W-M
Περιγραφή: Clear glass nail files with Swarovski crystals
Μέγεθος: 135mm long, 2mm thickness
Color glass nail files with Swarovski crystals

Σχέδιο: Waterfall Color
Κωδικός: WC-M1-6
Περιγραφή: Color glass nail files with Swarovski crystals
Μέγεθος: 135mm long, 2mm thickness
Color glass nail files with Swarovski crystals

Σχέδιο: Waterfall Color
Κωδικός: WC-M1-6
Περιγραφή: Color glass nail files with Swarovski crystals
Μέγεθος: 135mm long, 2mm thickness
Color glass nail files with Swarovski crystals

Σχέδιο: Waterfall Color
Κωδικός: WC-M7-12
Περιγραφή: Color glass nail files with Swarovski crystals
Μέγεθος: 135mm long, 2mm thickness
Color glass nail files with Swarovski crystals

Σχέδιο: Waterfall Color
Κωδικός: WC-M7-12
Περιγραφή: Color glass nail files with Swarovski crystals
Μέγεθος: 135mm long, 2mm thickness
Color glass nail files with Swarovski crystals

Σχέδιο: Waterfall Black
Κωδικός: WB-M1-7
Περιγραφή: Color glass nail files with Swarovski crystals
Μέγεθος: 135mm long, 2mm thickness
Color glass nail files with Swarovski crystals

Σχέδιο: Waterfall Black
Κωδικός: WB-M1-7
Περιγραφή: Color glass nail files with Swarovski crystals
Μέγεθος: 135mm long, 2mm thickness
Color glass nail files with Swarovski crystals

Σχέδιο: Waterfall White
Κωδικός: WW-M1-7
Περιγραφή: Color glass nail files with Swarovski crystals
Μέγεθος: 135mm long, 2mm thickness
Color glass nail files with Swarovski crystals

Σχέδιο: Waterfall White
Κωδικός: WW-M1-7
Περιγραφή: Color glass nail files with Swarovski crystals
Μέγεθος: 135mm long, 2mm thickness
Clear glass nail files with Swarovski crystals

Σχέδιο: Constellation
Κωδικός: CN
Περιγραφή: Clear glass nail files with Swarovski crystals
Μέγεθος: 135mm long, 2mm thickness
Color glass nail files with Swarovski crystals

Σχέδιο: Constellation Color
Κωδικός: CNC1-6
Περιγραφή: Color glass nail files with Swarovski crystals
Μέγεθος: 135mm long, 2mm thickness
Color glass nail files with Swarovski crystals

Σχέδιο: Constellation Color
Κωδικός: CNC1-6
Περιγραφή: Color glass nail files with Swarovski crystals
Μέγεθος: 135mm long, 2mm thickness
Color glass nail files with Swarovski crystals

Σχέδιο: Constellation Black
Κωδικός: CNB1-7
Περιγραφή: Color glass nail files with Swarovski crystals
Μέγεθος: 135mm long, 2mm thickness
Color glass nail files with Swarovski crystals

Σχέδιο: Constellation Black
Κωδικός: CNB1-7
Περιγραφή: Color glass nail files with Swarovski crystals
Μέγεθος: 135mm long, 2mm thickness
Color glass nail files with Swarovski crystals

Σχέδιο: Constellation White
Κωδικός: CNW1-7
Περιγραφή: Color glass nail files with Swarovski crystals
Μέγεθος: 135mm long, 2mm thickness
Color glass nail files with Swarovski crystals

Σχέδιο: Constellation White
Κωδικός: CNW1-7
Περιγραφή: Color glass nail files with Swarovski crystals
Μέγεθος: 135mm long, 2mm thickness
Color glass nail files with Swarovski crystals

Σχέδιο: Bubbles Black
Κωδικός: BB-M1-6
Περιγραφή: Color glass nail files with Swarovski crystals
Μέγεθος: 135mm long, 2mm thickness
Color glass nail files with Swarovski crystals

Σχέδιο: Bubbles Black
Κωδικός: BB-M1-6
Περιγραφή: Color glass nail files with Swarovski crystals
Μέγεθος: 135mm long, 2mm thickness
Color glass nail files with Swarovski crystals

Σχέδιο: Bubbles Black
Κωδικός: BB-M7-12
Περιγραφή: Color glass nail files with Swarovski crystals
Μέγεθος: 135mm long, 2mm thickness
Color glass nail files with Swarovski crystals

Σχέδιο: Bubbles Black
Κωδικός: BB-M7-12
Περιγραφή: Color glass nail files with Swarovski crystals
Μέγεθος: 135mm long, 2mm thickness
Color glass nail files with Swarovski crystals

Σχέδιο: Bubbles Color
Κωδικός: BC-M1-6
Περιγραφή: Color glass nail files with Swarovski crystals
Μέγεθος: 135mm long, 2mm thickness
Color glass nail files with Swarovski crystals

Σχέδιο: Bubbles Color
Κωδικός: BC-M1-6
Περιγραφή: Color glass nail files with Swarovski crystals
Μέγεθος: 135mm long, 2mm thickness
Color glass nail files with Swarovski crystals

Σχέδιο: Bubbles Color
Κωδικός: BC-M7-12
Περιγραφή: Color glass nail files with Swarovski crystals
Μέγεθος: 135mm long, 2mm thickness
Color glass nail files with Swarovski crystals

Σχέδιο: Bubbles Color
Κωδικός: BC-M7-12
Περιγραφή: Color glass nail files with Swarovski crystals
Μέγεθος: 135mm long, 2mm thickness
Clear glass nail files with Swarovski crystals

Σχέδιο: Bubbles
Κωδικός: B-M
Περιγραφή: Clear glass nail files with Swarovski crystals
Μέγεθος: 135mm long, 2mm thickness
Clear glass nail files with Swarovski crystals

Σχέδιο: Shining
Κωδικός: S-M
Περιγραφή: Clear glass nail files with Swarovski crystals
Μέγεθος: 135mm long, 2mm thickness
Clear glass nail files with Swarovski crystals

Σχέδιο: Shining
Κωδικός: S-M
Περιγραφή: Clear glass nail files with Swarovski crystals
Μέγεθος: 135mm long, 2mm thickness
Color glass nail files with Swarovski crystals

Σχέδιο: Shining Color
Κωδικός: SC-M1-6
Περιγραφή: Color glass nail files with Swarovski crystals
Μέγεθος: 135mm long, 2mm thickness
Color glass nail files with Swarovski crystals

Σχέδιο: Shining Color
Κωδικός: SC-M1-6
Περιγραφή: Color glass nail files with Swarovski crystals
Μέγεθος: 135mm long, 2mm thickness
Clear glass nail files with Swarovski crystals

Σχέδιο: Marbles
Κωδικός: M-M
Περιγραφή: Clear glass nail files with Swarovski crystals
Μέγεθος: 135mm long, 2mm thickness
Clear glass nail files with Swarovski crystals

Σχέδιο: Marbles
Κωδικός: M-M
Περιγραφή: Clear glass nail files with Swarovski crystals
Μέγεθος: 135mm long, 2mm thickness
Color glass nail files with Swarovski crystals

Σχέδιο: Marbles Color
Κωδικός: MC-M1-6
Περιγραφή: Color glass nail files with Swarovski crystals
Μέγεθος: 135mm long, 2mm thickness
Color glass nail files with Swarovski crystals

Σχέδιο: Marbles Color
Κωδικός: MC-M1-6
Περιγραφή: Color glass nail files with Swarovski crystals
Μέγεθος: 135mm long, 2mm thickness
Color glass nail files with Swarovski crystals

Σχέδιο: Marbles Color
Κωδικός: MC-M7-12
Περιγραφή: Color glass nail files with Swarovski crystals
Μέγεθος: 135mm long, 2mm thickness
Color glass nail files with Swarovski crystals

Σχέδιο: Marbles Color
Κωδικός: MC-M7-12
Περιγραφή: Color glass nail files with Swarovski crystals
Μέγεθος: 135mm long, 2mm thickness
Clear glass nail files with Swarovski crystals

Σχέδιο: Comet
Κωδικός: CO-M
Περιγραφή: Clear glass nail files with Swarovski crystals
Μέγεθος: 135mm long, 2mm thickness
Clear glass nail files with Swarovski crystals

Σχέδιο: Comet
Κωδικός: CO-M
Περιγραφή: Clear glass nail files with Swarovski crystals
Μέγεθος: 135mm long, 2mm thickness
Color glass nail files with Swarovski crystals

Σχέδιο: Comet Color
Κωδικός: COC-M1-6
Περιγραφή: Color glass nail files with Swarovski crystals
Μέγεθος: 135mm long, 2mm thickness
Color glass nail files with Swarovski crystals

Σχέδιο: Comet Color
Κωδικός: COC-M1-6
Περιγραφή: Color glass nail files with Swarovski crystals
Μέγεθος: 135mm long, 2mm thickness
Color glass nail files with Swarovski crystals

Σχέδιο: Comet Color
Κωδικός: COC-M7-12
Περιγραφή: Color glass nail files with Swarovski crystals
Μέγεθος: 135mm long, 2mm thickness
Color glass nail files with Swarovski crystals

Σχέδιο: Comet Color
Κωδικός: COC-M7-12
Περιγραφή: Color glass nail files with Swarovski crystals
Μέγεθος: 135mm long, 2mm thickness
Clear glass nail files with Swarovski crystals

Σχέδιο: Wave
Κωδικός: WA-M
Περιγραφή: Clear glass nail files with Swarovski crystals
Μέγεθος: 135mm long, 2mm thickness
Clear glass nail files with Swarovski crystals

Σχέδιο: Wave
Κωδικός: WA-M
Περιγραφή: Clear glass nail files with Swarovski crystals
Μέγεθος: 135mm long, 2mm thickness
Color glass nail files with Swarovski crystals

Σχέδιο: Wave Color
Κωδικός: WAC-M1-6
Περιγραφή: Color glass nail files with Swarovski crystals
Μέγεθος: 135mm long, 2mm thickness
Color glass nail files with Swarovski crystals

Σχέδιο: Wave Color
Κωδικός: WAC-M1-6
Περιγραφή: Color glass nail files with Swarovski crystals
Μέγεθος: 135mm long, 2mm thickness
Color glass nail files with Swarovski crystals

Σχέδιο: Orient Color
Κωδικός: ORC-M1-6
Περιγραφή: Color glass nail files with Swarovski crystals
Μέγεθος: 135mm long, 2mm thickness
Color glass nail files with Swarovski crystals

Σχέδιο: Orient Color
Κωδικός: ORC-M1-6
Περιγραφή: Color glass nail files with Swarovski crystals
Μέγεθος: 135mm long, 2mm thickness
Color glass nail files with Swarovski crystals

Σχέδιο: Orient Color
Κωδικός: ORC-M7-12
Περιγραφή: Color glass nail files with Swarovski crystals
Μέγεθος: 135mm long, 2mm thickness
Color glass nail files with Swarovski crystals

Σχέδιο: Orient Color
Κωδικός: ORC-M7-12
Περιγραφή: Color glass nail files with Swarovski crystals
Μέγεθος: 135mm long, 2mm thickness
Color glass nail files with Swarovski crystals

Σχέδιο: Grapes Color
Κωδικός: GRC-M1-7
Περιγραφή: Color glass nail files with Swarovski crystals
Μέγεθος: 135mm long, 2mm thickness
Color glass nail files with Swarovski crystals

Σχέδιο: Grapes Color
Κωδικός: GRC-M1-7
Περιγραφή: Color glass nail files with Swarovski crystals
Μέγεθος: 135mm long, 2mm thickness
Glass nail files with unique Swarovski crystals

Σχέδιο: Glass nail files
Κωδικός: EAB
Περιγραφή: Glass nail files with unique Swarovski crystals
Μέγεθος: 135mm/5.32 inches long
Glass nail files with unique Swarovski crystals

Σχέδιο: Glass nail files
Κωδικός: ECB
Περιγραφή: Glass nail files with unique Swarovski crystals
Μέγεθος: 135mm/5.32 inches long
Glass nail files with unique Swarovski crystals

Σχέδιο: Glass nail files
Κωδικός: EBB
Περιγραφή: Glass nail files with unique Swarovski crystals
Μέγεθος: 135mm/5.32 inches long
Glass nail files with unique Swarovski crystals

Σχέδιο: Glass nail files
Κωδικός: EDB
Περιγραφή: Glass nail files with unique Swarovski crystals
Μέγεθος: 135mm/5.32 inches long
Glass nail files with unique Swarovski crystals

Σχέδιο: Glass nail files
Κωδικός: EZB
Περιγραφή: Glass nail files with unique Swarovski crystals
Μέγεθος: 135mm/5.32 inches long